Projekt deDOMOST

Projekt deDOMOST – jak sugeruje nazwa – to próba przerzucenia językowego mostu między domem a szkołą.

Nazwa wskazuje na nasze główne źródło inspiracji: metodę  deDOMO .

„Most” w nazwie naszego projektu ma znaczenie podwójne. Po pierwsze, naszą ambicją było rozszerzenie (kluczowego w metodzie deDOMO) pojęcia „udamawiania” języka obcego także na warunki polskiej szkoły. Po drugie, obcojęzyczny most komunikacyjny chcieliśmy zbudować nie tylko między nauczycielem języka  angielskiego a uczniami, ale także między innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Bo tylko w ten sposób mogliśmy liczyć na uwolnienie języka obcego z klasy językowej i stopniowe oswojenie w niemal wszystkich szkolnych sytuacjach!

Dzięki deDOMOST  w naszej szkole język obcy jest oswajany poprzez nieustanne używanie go w sytuacjach naturalnych, niezaaranżowanych, w obrębie całej społeczności szkolnej, z udziałem wszystkich nauczycieli, nie tylko filologów. A nawet w komunikacji z rodzicami. Używanie angielskiego nie kończy się w momencie dzwonka sygnalizującego koniec zajęć z języka obcego. Przeciwnie – to właśnie czas wolny jest najlepszą okazją do praktycznego zastosowania wyrażeń wprowadzonych na lekcji.  Tak więc deDOMOST zaczyna działać właśnie tam, gdzie inne metody już w ogóle nie sięgają!

deDOMOST zakłada także wprowadzenie częściowej komunikacji nauczyciel-uczeń w języku angielskim niezależnie od uczonego przedmiotu. Dotyczy to wszelkich sytuacji organizacyjnych, informacyjnych, próśb i pytań. Nauczanie poszczególnych przedmiotów odbywa się w języku ojczystym, ale metajęzykiem życia szkoły staje się stopniowo j. angielski.

1

Dodaj komentarz