Eureka

PYTANIA

Często zadają nam Państwo pytania o szkołę, program, czesne, zajęcia dodatkowe. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej nurtujące Państwa kwestie. Jeśli jednak ciekawi Państwa coś, o czym nie piszemy, prosimy o przesłanie pytania mailem lub o kontakt telefoniczny.

Czy przy szkole działa przedszkole?

Przedszkole działa od września 2014 roku. Czesne w przedszkolu (z posiłkami) wynosi 11 tys. 400 zł rocznie (przy rozłożeniu na 12 rat to 950 zł miesięcznie). Wpisowe 500 zł. Oferujemy zniżki dla rodzeństwa. Dzieci z naszego przedszkola mają automatycznie zapewnioną kontynuację nauki w szkole, do której płacą preferencyjne wpisowe (1000 zł). Więcej o przedszkolu TUTAJ.

Prowadząc szkołę, dokładnie wiemy, jak przygotować do niej dzieci. Chcemy położyć duży nacisk na rozwój społeczny, emocjonalny, językowy i zmysłowy naszych przyszłych uczniów  (manualny, wzrokowy, słuchowy, koordynacja oko-ręka). Sprawić, by przekroczenie progów szkoły było jedynie kolejnym pozytywnym, ciekawym przeżyciem, a nie wiązało się ze stresem i lękiem. Przygotujemy dzieci do nauki czytania i pisania. Pracujemy nad rozwojem koncentracji uwagi. Podstawowym sposobem aktywności dzieci przedszkolnych - inaczej niż w szkole - jest  jednak zabawa. Realizujemy elementy pedagogiki steinerowskiej (życie w zgodzie z rytmami natury, harmonijny rozwój dziecka), jak również - podobnie jak szkoła - dziecięcą matematykę autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Rozwój ruchowy dzieci ułatwia otoczenie budynku - piękny duży ogród, w którym znajduje się zarówno plac zabaw, jak i mały ogródek, w którym dzieci mogą rozwijać swoje pasje przyrodnicze. 

„Eureka” realizuje autorski program, który ma rozwijać uzdolnienia matematyczne u dzieci. Czy jednak to oznacza, że do szkoły mogą chodzić tylko dzieci uzdolnione matematycznie?

W żadnym razie! Zapraszamy wszystkich i obiecujemy - nikt nie będzie się nudził ani czuł się gorszy czy sfrustrowany: zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia (temu służy m.in. diagnoza uzdolnień dzieci przeprowadzana na początku roku szkolnego). Pomagamy się rozwijać wszystkim talentom i sprawiamy przy tym, że nawet najzagorzalszym humanistom matematyka nigdy nie będzie się jawiła jako szkolny koszmar. Co więcej – odkryją przyjemność uczenia się jej – a do tego nie trzeba wybitnych zdolności do przedmiotów ścisłych. Mamy też bogatą ofertę zajęć dodatkowych „niematematycznych”: rozszerzony angielski, plastykę, muzykę, zajęcia przyrodnicze.

Czy do szkoły będzie egzamin?

Nie. To stresująca i niemiarodajna metoda selekcji dzieci. Nie wiemy, według jakich kategorii mielibyśmy dzielić je na "lepsze" i gorsze", "zdolniejsze"  i "mniej zdolne". Każde dziecko jest inne, każde rozwija się w swoim tempie. Podczas gdy jedno będzie pięknie rysowało, inne będzie najlepiej wspinało się po drzewach, ale za rok-dwa rzecz może wyglądać zupełnie inaczej. Talenty nie objawiają się u wszystkich w tym samym czasie. Dlatego przyjmujemy wszystkie dzieci, a o przyjęciu decyduje po prostu kolejność zgłoszeń. Pierszeństwo mają dzieci posiadające w Eurece rodzeństwo. Zapraszamy rodziców do rozmowy o szkole, a dzieci na kilka dni próbnych w trakcie roku szkolnego, by mogły poznać miejsce i nauczycieli. 

Ile wynosi czesne?

14 tys. 400 zł rocznie. Przy zapłacie za rok z góry przewidujemy 5-proc. zniżkę. Czesne można płacić także w ratach przez 10 (1440 zł) lub 12 miesięcy (1200 zł). Posiłki płatne są oddzielnie.

Czesne przedszkolne to 11 tys. 400 zł za rok. Płatne na takich samych warunkach jak czesne szkolne. W rozbiciu na 12 rat wynosi 950 zł (to cena wraz z posiłakmi).

Czy przy zapisie do szkoły obowiązuje wpisowe?

Tak. 1500 zł. Wpisowe do przedszkola wynosi 500 zł. Dzieci z naszego przedszkola, przy zapisie do Eureki płacą 1000 zł wpisowego.

Jakie zajęcia wchodzą w skład czesnego?

Eureka ma na celu rozwijać matematyczne myślenie u dzieci. A że matematyka to także muzyka i plastyka, w czesnym znajdą się zajęcia umuzykalniające, plastyczne (prowadzone przez artystę plastyka), gra w szachy, pięć razy w tygodniu zajęcia sportowe (w tym dwa razy to aikido). W czesnym mieszczą się także warsztatowe zajęcia przyrodnicze, i eksperymentalne prowadzone przez wybitnych popularyzatorów nauki doświadczonych w pracy z dziećmi. Czesne zawiera też naukę angielskiego pięć razy w tygodniu, niemiecki od pierwszej klasy. W pierwszej klasie - zajęcia z psychologiem oraz ceramiczne, usprawniające dzieci manualnie i przygotowujące do nauki pisania. W klasie drugiej basen, a w trzeciej - zajęcia wokalne. 

W czesnym zawierają się też dwie jednodniowe wycieczki, w tym wycieczki do teatrów i muzeów.

Czesne przedszkolne zawiera zajęcia glottodydaktyczne, plastyczne (ceramika/majsterki), ruchowo-taneczno-wokalne, przyrodnicze. W czesnym jest także nauka jęz. angielskiego metodą deDomo (komunikacyjna znajomość języka) oraz za pomocą metody Teddy Eddie, jak również dziecięca matematyka metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.  

Jakie zajęcia wychowania fizycznego są przewidziane w programie?

Staramy się korzystać z naszego wiejskiego położenia i jak najczęściej wychodzić na dwór. Mamy boisko przy szkole oraz salę rekreacyjną. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się codziennie. Dwa razy w tygodniu  to aikido (w ramach czesnego). Jeśli rodzice wyrażą chęć, będziemy jeździć na basen (jest to dodatkowo płatne, poza klasą drugą, w której nauka pływania jest obowiązkowa).

 Jakich języków obcych uczą się dzieci?

Obowiązkowy jest angielski, pięć razy w tygodniu. Wdrażamy także metodę opracowaną przez wybitnego metodyka dr. Grzegorza Śpiewaka z Wydziału Anglistyki UW. Polega ona na uczeniu dzieci angielskiego w naturalnych sytuacjach językowych, tzw. "everyday English". Zainteresowani rodzice będą mogli utrwalać ten rodzaj nauki języka w domu w ramach metody "Angielski dla rodziców", którą chętnie wszystkim przedstawimy.

Od klasy pierwszej dzieci uczą się też języka niemieckiego. W klasie IV mogą pozostać z niemieckim lub zmienić drugi język na hiszpański. 

Dlaczego drugim językiem jest niemiecki? Czy jest szansa na włoski, hiszpański lub francuski?

Wybór drugiego języka i wprowadzenie go tak wcześnie, to nie przypadkowa decyzja. Struktura języka niemieckiego wymaga dyscypliny umysłowej, uczy przyczynowo-skutkowości. Tu wszystko ma swoje miejsce, odpowiednią formę, porządek. Nauka tego języka to świetne ćwiczenie umysłowe. Nie bez powodu właśnie niemiecki uważany jest za język filozofów :) Nauka języka niemieckiego jest jednym z elementów bloku, na który składa się u nas matematyka, muzyka, aikido, szachy. Te przedmioty - wbrew pozorom - mają ze sobą sobą sporo wspólnego :) I wspierają się nawzajem w różnych obszarach.  

Trzeci język pojawa w klasie czwartej. To hiszpański. Można zacząć się go uczyć od podstaw lub kontynuować naukę języka niemieckiego. 

Czy w szkole jest zerówka?

Zerówkę prowadzi eurekowe przedszkole. 

Czy w szkole są obiady?

Tak. Szkoła ma stołówkę. Koszt obiadu wynosi 16 zł, a podwieczorku 4 zł dziennie i nie zawiera się w czesnym. W szkole jest catering z firmy specjalizującej się w karmieniu dzieci: więcej o firmie cateringowej TUTAJ. Podstawą naszego żywienia są świeże warzywa i owoce kupowane u sprawdzonych dostawców, produkty mleczne i najlepszy gatunek mięs. Bazujemy na produktach ekologicznych.

Ustalenie specjalnych diet też jest możliwe.

W jakich godzinach działa szkoła?

Od godz. 7.30 do 18. Zajęcia edukacyjne zaczynają się o godz. 8.30.

Jak wygląda plan dnia?

Zajęcia edukacyjne trwają od godz. 8.30 do godz. 14. Następnie jest godzinna przerwa przeznaczona na obiad i rekreację.

Od godz. 15.00 do godz. 16.30 są zajęcia dodatkowe. Później dzieci przebywają w świetlicy. Więcej w zakładce Plan lekcji.

Czy będzie autobus szkolny?

Dowóz zostanie uruchomiony, jeśli zbierze się grupa chętnych. Będzie dodatkowo płatny.

Ile będzie osób w klasie?

Maksymalnie 18. Optymalnie zależy nam, by było około 16. 

Czy w związku z tym, że szkoła realizuje program autorski, dzieci będą umieć to, co w innych szkołach?

Tak. Obowiązuje nas podstawa programowa taka sama jak w szkołach publicznych. Autorski program jest dodatkową "nakładką" na podstawę programową.

Czy w szkole są lekcje religii?

Eureka jest szkołą świecką. Religia jest poza planem lekcji i tylko dla dzieci, których rodzice wyrażą taką chęć. Religia jako zajęcia nieobowiązkowe i tylko dla chętnych jest dodatkowo płatna: koszt tych zajęć to 500 zł za rok.

 Jaki program wychowawczy realizuje szkoła?

Jedno można powiedzieć na pewno: nie jesteśmy pobłażliwi. Nasza szkoła kładzie duży nacisk na naukę reguł życia społecznego, dobre wychowanie, wrażliwość na innych. Wymagamy dyscypliny - oczywiście z poszanowaniem uczuć i godności dziecka. Nie jesteśmy zwolennikami tzw. wychowania  bezstresowego. Uczymy ponoszenia konsekwencji własnego postępowania i brania za nie odpowiedzialności. Dlatego przed podpisaniem umowy ze szkołą prosimy o zapoznanie się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i statutem szkoły

 

 

Copyrights by www.szkola-eureka.pl All rights reserved.
Coded by GRAFEK