Eureka

Plan lekcji

„Eureka” to szkoła, która realizuje program autorski, ale także – a może przede wszystkim – obowiązującą we wszystkich szkołach podstawowych podstawę programową zatwierdzoną przez MEN. 

Plany lekcji na pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021

 

Copyrights by www.szkola-eureka.pl All rights reserved.
Coded by GRAFEK