Eureka

Plan lekcji

„Eureka” to szkoła, która realizuje program autorski, ale także – a może przede wszystkim – obowiązującą we wszystkich szkołach podstawowych podstawę programową zatwierdzoną przez MEN. 

Plany lekcji na drugi semestr roku szkolnego 2020/2021

 

 
Copyrights by www.szkola-eureka.pl All rights reserved.
Coded by GRAFEK