Eureka

O szkole 

Czym EUREKA różni się od innych szkół?

Po pierwsze, podejściem do dzieci. Po drugie, atmosferą. Po trzecie, świetną kadrą. Do tego oferujemy atrakcyjny, autorski program i zapewniamy merytoryczny nadzór nad szkołą wybitnej specjalistki, prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 • umiemy być jednocześnie nowocześni i tradycyjni
 • lokalni, ale nie zaściankowi
 • mamy określoną wizję i program
 • nauka jest naszą pasją i potrafimy przekazać to dzieciom
 • uczymy przez działanie, eksperymentowanie, doświadczenie
 • nasze czesne oferuje bogatą, ciekawą ofertę zajęć dostępną nie tylko dla wybranych
 • proponujemy autorski program nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
 • dbamy o artystyczną wrażliwość dzieci, oferując profesjonalne zajęcia muzyczne i plastyczne
 • jeździmy do teatru, muzeów, na lekcje edukacyjne, zapraszamy do szkoły ciekawych gości
 • tak samo jak o rozwój intelektualny dbamy o rozwój fizyczny dzieci
 • kładziemy duży nacisk na rozwój społeczny naszych uczniów i ich relacje z innymi
 • rozwijamy kompetencje komunikacyjne dzieci w języku angielskim
 • dbamy o dobre emocje, wspieramy w trudnościach
 • uczymy drugiego języka obcego od pierwszej klasy
 • uczymy nie tylko naszych uczniów, ale sami ciągle się doskonalimy: poszerzamy naszą wiedzę, kompetencje, śledzimy, co w edukacji nowego i ciekawego, dzielimy się z tym z rodzicami
 • lubimy to, co robimy i lubimy razem pracować,
 • mamy czas dla dzieci i siebie nawzajem
 • wiemy, dokąd zmierzamy i jaką w tym celu obrać drogę

Nie wiemy, jaki będzie świat za 20 lat. A musimy dziś przygotować do niego dzieci. Ważniejsze więc od tego, by wpychać im do głowy wiedzę ważną dziś, to uczyć je, jak się uczyć. Wiemy jak to robić. 

Sprawdź nas. Zapraszamy do Eureki.

Copyrights by www.szkola-eureka.pl All rights reserved.
Coded by GRAFEK