Zapraszamy do eurekowego przedszkola!

Przedszkole Eureka

Przedszkole Eureka

Z tym samym twórczym klimatem, który ma szkoła – bawimy się, poznajemy przyrodę, uczymy być razem i współpracować. Przedszkole pracuje – podobnie jak Eureka – zgodnie z założeniami pedagogiki przygody i dziecięcej matematyki.  Realizuje też elementy pedagogiki Montessori. Kładzie ona silny nacisk na rozwój samodzielnego myślenia, umiejętności uczenia się oraz na zdobywanie przez dzieci umiejętności praktycznych. Stara się wykształcić człowieka twórczego, otwartego, o szerokich zainteresowaniach, zdolnego do samodzielnego kierowania własnym życiem. Pracę z dziećmi opieramy na rytmach przyrody, tygodnia, dnia. Rytm wprowadza bowiem poczucie bezpieczeństwa, zaufania i spokoju. Daje dziecku pewność i orientację. Dzięki ustalonemu rytmowi dnia, tygodnia i roku dziecko w naturalny sposób zdobywa poczucie czasu. Wspierana jest jego pamięć.

Zapewniamy przy tym, że każdy dzień jest w naszym przedszkolu przygodą. Emocjonalną, intelektualną. Prowadząc szkołę, wiemy, jak przedszkole powinno przygotować do niej dzieci. Ile uwagi poświęcić kształtowaniu ich dojrzałości emocjonalnej, rozwojowi fizycznemu, pobudzaniu ciekawości oraz mądrej zabawie.

Bardzo bliskie są nam przy tym słowa Janusza Korczaka, który mówił: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać; Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć”. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  sekretariat@szkola-eureka.pl lub telefoniczny (tel. 608 39 99 56 albo 501 563 717).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *