Nasza filozofia

Przedszkole, podobnie jak szkoła działa zgodnie z założeniami pedagogiki przygody. Wdrażamy także pedagogikę zabawy, elementy pedagogiki Montessori, metodykę VAK, podstawy dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej (kontynuowane potem w szkole pod postacią autorskiego programu nauczania matematyki) oraz założenia neurodydaktyki. Pracujemy także zgodnie z założeniami Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga. 

Co to jest pedagogika przygody?

To nurt w edukacji zapoczątkowany w latach 20. XX wieku przez niemieckiego pedagoga Kurta Hahna. Zwana też czasem pedagogiką przeżyć.

Dziś najpełniej rozwija się w Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii.

Zakłada ona, że nauka musi się wiązać z emocjami, przeżyciem, osobistym doświadczeniem. Że zamiast podawać dzieciom gotowe fakty do zapamiętania, skłania się je do podejmowania działania: robienia doświadczeń, eksperymentowania, czasem błądzenia i wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Odnajdywania odpowiedzi, stawiania problemów. To nauka aktywna, wysadzająca dzieci z ławek, zmuszająca do zaangażowania. System pedagogiczny Hahna łączy twórczą edukację z wychowaniem. Nauczając, trzeba wykorzystywać zainteresowania dzieci, ich hobby i pasje. Oferować możliwości zdobywania przydatnych wiadomości i praktycznych umiejętności. Zadaniem wychowawcy jest pomoc wychowankowi w odkryciu swojego talentu. Wychowanie według tej filozofii to towarzyszenie dziecku i wspieranie jego rozwoju. Poszanowanie i kształtowanie samodzielności. Kładzenie nacisku na rozwój społeczny dzieci i budzenie w nich odpowiedzialności za innych członków grupy.

W dekalogu swojej szkoły Kurt Hahn zapisał:

  • Daj dzieciom okazję odkryć samych siebie.
  • Pozwól dzieciom przeżyć triumf i klęskę.
  • Ćwicz fantazję.

Eureka, opierając się na tym podejściu pedagogicznym, jest więc miejscem, w którym liczy się zaangażowanie dzieci w naukę, przeżywanie uczenia się jak przygody – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i intelektualnym.

Jesteśmy rodzajem eksploratorium i bardziej niż do tradycyjnej szkoły czy przedszkola bliżej nam do coraz popularniejszych centrów nauki, w których można wszystkiego samemu dotknąć i spróbować.

Współpracujemy  z Pracownią Nauki i Przygody, która upowszechnia w Polsce założenia pedagogiki Kurta Hahna.

Pedagogika Marii Montesori

monteW naszym przedszkolu poznajemy świat, korzystając z pomocy montessoriańskich. Zajęcia, podczas których dzieci samodzielnie pracują, ucząc się, odbywają się po śniadaniu.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. 

1. Uczymy przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.

2. Rozwijamy samodzielność: dzieci rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

3. Pracujemy nad koncentracją: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

4. Uczymy porządku: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

5. Kładziemy nacisk na reguły społeczne: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Tworzymy i staramy się przestrzegać kontraktów grupowych związanych z zachowaniem.

6. Rola nauczyciela: nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

7. Zwracamy uwagę na indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Metodyka VAK, czyli wizualno-audytywno-kinestetyczna metoda pracy z dziećmi.

vakNajlepszą metodą uczenia dzieci jest uaktywnianie wszytskich ich zmysłów. Dotyk, wzrok, słuch, zmysł równowagi, ruch – tylko pobudzając je razem, zaangażujemy całą uwagę dziecka i będziemy stymulować jego harmonijny rozwój. 

Dlatego w naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na doświadczenia wielozmysłowe. Aktywujemy dziecięce ręce. Wykorzystujemy autorski program do rozwijania u dzieci kompetencji językowych w połączeniu z motoryką małą, orientacją przestrzenną i koordynacją oko-ręka.

Dużo działamy rękami: chyba każdy w dzieciństwie lubił lepić babki z piasku, budować zamki, bawić się plasteliną, błotem, malować czy wycinać.

Równie stymulująco na młode mózgi działa muzyka, rytm, śpiew czy taniec.

„Bo im więcej zmysłów bierze udział w poznawaniu świata, tym więcej struktur mózgowych  jest aktywizowanych” – pisze w książce „Neurodydaktyka” dr Marzena Żylińska, promująca nauczanie przyjazne mózgowi. „Równie istotne są rozmowy, czytanie dzieciom książek przez dorosłych, opowiadanie historii i wyjaśnianianie nowych zjawisk, rozwiązywanie problemów”. W naszym przedszkolu tworzymy więc bogate środowisko edukacyjne. 

I – by od razu wyjaśnić – nie chodzi tu wcale o wymuszanie szybszego rozwoju dzieci – uczenie 4- czy 5-latków pisania i czytania, biegłego porozumiewania się w języku obcym czy podstaw robotyki. Chodzi nam o dostarczanie wielu nowych bodźców. A tych może dostarczyć wspólna zabwa, spacer, praca w przedszkolnym ogródku czy budowanie szałasu z gałęzi. Trzeba tylko pobudzać naturalną dziecięcą ciekawość i towarzyszyć dzieciom w ich poszukiwaniach. 

Wdrożenie metody VAK w naszym przedszkolu opracowała wraz z nauczycielkami metodyk, dr Danuta Mikulska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *